Veriest je internacionalna kompanija koja pruža usluge projektovanja i verifikacije ASIC i FPGA mikročipova. Takođe, bavi se razvojem najsavremenijih verifikacionih alata i platformi. Klijenti Veriesta su vodeće svetske kompanije iz poluprovodničke industrije kao i start up kompanije. Veriest je osnovan 2007. godine u Tel Avivu, a od 2011. godine ima razvojni centar u Beogradu sa preko pedeset zaposlenih inženjera. Novi centri u Novom Sadu i Nišu otvoreni su prošle godine u novembru!

Posetite nas na