Execom je softverska kuća koja posluje od 1995. godine kao potpuno nezavisan solution provider sa pretežno stranim klijentima.

Naš portfolio projekata je veoma širok - od telekomunikacione industrije, preko automatizacije hardverskih komponenti za hemijsku analizu, pametnih kuća, IoT rešenja, do bankarstva i finansija. Najviše projekata radimo u C#, Javi i C++, a bavimo se i Mobile i Web razvojem.

Execom gaji kulturu učenja i deljenja znanja i konstantnog napredovanja. Naši IT eksperti su govornici na inostranim konferencijama, osvajači nagrada na hakatonima, timski igrači posvećeni svom poslu i kolegama, vrsni poznavaoci svog domena i projekata i edukatori mlađih generacija.

Posetite nas na