Preko 1000 visokoobrazovanih, mladih i stručnih ljudi, koji se bave istraživanjem, razvojem i softverskim inženjeringom u oblasti elektroenergetike radi u kompaniji Schneider Electric DMS. Prosek godina je 33. Zaposlenima su na raspolaganju brojni interni i eksterni treninzi, kao i e-learning platforma sa preko 10 000 treninga i vebinara. Samo u 2017. godini, inženjeri ove kompanije su proveli 8031 dan na putu i posetili 50 država i 100 gradova. Glavni originalni proizvod ADMS softver koji proizvodi kompanija SEDMS je instaliran u preko 80 elektroprivreda širom sveta, 170 kontrolna centra sa ukupno 400 miliona električnih potrošača.

Posetite nas na